Baanreglement

Baanreglement TC Mixed

Versie: 10 maart 2024

Artikel 1

De banen zijn iedere dag geopend van 8.00 tot 22.00 uur, als tijd geldt de zomertijd.

Artikel 2

 • Het bestuur en de groundsman zijn gerechtigd de banen te sluiten, indien dit met het oog op de bespeelbaarheid noodzakelijk is,
 • Tevens is het bestuur ook gerechtigd om bij competities, wedstrijden, toernooien, training etc. af te wijken van de normale speeltijden,
 • Aanwijzingen van bestuursleden en groundsman dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Artikel 3

 • Voor trainingen worden door het bestuur banen via het reserveringssysteem op de website gereserveerd,
 • Gedurende deze tijden kunnen leden niet reserveren c.q. spelen.

Artikel 4

 • Alvorens de baan te betreden, dient ieder voor aanvang - via de website of ClubApp - de betreffende baan te reserveren,
 • Als men besluit toch niet te spelen dient de reservering minimaal 1/2 uur voor aanvang te worden geannuleerd,

Artikel 5

 • Direct na seizoensopening dient na 30 minuten speeltijd tussendoor tenminste de baselijn gesleept te worden,
 • Na het spelen dient men altijd de baan te slepen en gereed te maken voor de volgende spelers, waarbij de baan ook gesproeid wordt als het droog weer is.

Artikel 6

Bij grote drukte op de tennisbaan is men verplicht dubbel te spelen.

Artikel 7

 • Leden, die met niet-leden willen spelen, dienen in het reserveringssysteem de introducé op te geven en bij reservering het verschuldigde bedrag te voldoen via iDeal of SofortBanking,
 • Er mogen per dag maximaal 3 verschillende introducés per lid worden uitgenodigd,
 • Eén lid mag maximaal 5 keer per jaar eenzelfde introducé uitnodigen,
 • Indien een gast zonder reservering of betaling speelt, dient hij de baan onmiddellijk te verlaten en het clublid wordt beboet met € 25,00.  

Artikel 8

Het betreden van de tennisbanen is alléén toegestaan met daarvoor bestemde tennisschoenen en correcte tenniskleding, zulks ter beoordeling van de groundsman of bestuur.

Artikel 9

Kleedruimtes, douches en tennisbanen dienen ordelijk te worden achtergelaten.

Artikel 10

 • TC Mixed is niet aansprakelijk voor ongevallen en diefstal,
 • Voor moedwillig aangerichte schade is de veroorzaker verantwoordelijk, bij minderjarigen de ouders of voogd.

Artikel 11

Bij wangedrag is het bestuur bevoegd onverbiddelijk in te grijpen.

Artikel 12

 • Bij moeilijkheden omtrent de naleving van het baanreglement probeert men eerst zelf een oplossing te vinden (want de tennisclub is van alle leden en niet van het bestuur),
 • Als er echt geen oplossing is, kan men zich tot het bestuur wenden. 

20240310 Baanreglement 2024.pdf