Baanreglement

Baanreglement TC Mixed


Artikel 1 

De banen zijn iedere dag geopend van 8.00 tot 23.00 uur, als tijd geldt de zomertijd.


Artikel 2

Het bestuur en de groundsman zijn gerechtigd de banen te sluiten, indien dit met het oog op de bespeelbaarheid noodzakelijk is. Tevens is het bestuur ook gerechtigd om bij competities, wedstrijden, toernooien, training etc. af te wijken van de normale speeltijden. Aanwijzingen van bestuursleden en groundsman dienen ten allen tijde te worden opgevolgd.

Artikel 3

Voor trainingen is één baan gereserveerd en een trainingsles geldt als een gespeeld uur. De banen voor de trainingen zijn in het baanreserveringssysteem op de website geblokkeerd en leden die aan de training deelnemen dienen bovendien hun spelerspas aan het speeltijdenbord op te hangen.

Artikel 4

Alvorens de baan te betreden, dient ieder minimaal 1/2 uur voor aanvang -via de website- de betreffende baan te reserveren en zijn spelerpas op het speeltijdenbord te hangen en de begintijd in te stellen. Als men besluit toch niet te spelen dient de reservering minimaal 1/2 uur voor aanvang te worden geannuleerd. Bestaat er geen reservering voor een baan kan ter plekke gespeeld worden door de spelerspas op het speeltijdenbord te hangen totdat de volgende speler komt, die wel gereserveerd heeft. Men kan geen baan claimen door het ophangen van een spelerspas als andere leden via de website gereserveerd hebben, m.a.w. de reservering via de website heeft voorrang op het ophangen van spelerspasjes op het speeltijdenbord.

Artikel 5

Direct na seizoensopening dient na 30 minuten speeltijd tussendoor tenminste de baselijn gesleept te worden. Na het spelen dient men altijd de baan te slepen en gereed te maken voor de volgende spelers, waarbij de baan ook gesproeid wordt als het droog weer is.

Artikel 6

Bij grote drukte op de tennisbaan, d.w.z. als er meer dan zes leden niet kunnen spelen, is men verplicht dubbel te spelen.

Artikel 7

Leden, die met niet-leden willen spelen, dienen daarvoor een gastenkaart te kopen, maximaal één gast per lid. Een junior-gastenkaart (tot 17 jaar) kost € 2,50, een senior-gastenkaart (vanaf 18 jaar) kost € 7,50. De gastenkaart is de hele dag geldig tot 18.00 uur. De minimale speeltijd voor junioren bedraagt een half uur, voor senioren een vol uur, plus evt. de tijd, dat de banen niet door leden worden gebruikt. Indien een gast zonder gastenkaart speelt, dient hij de baan onmiddellijk te verlaten en het clublid wordt beboet met € 25,00.

Artikel 8

Het betreden van de tennisbanen is alléén toegestaan met daarvoor bestemde tennisschoenen en correcte tenniskleding, zulks ter beoordeling van de technische commissie.

Artikel 9

Kleedruimtes, douches en tennisbanen dienen ordelijk te worden achtergelaten.

Artikel 10

TC Mixed is niet aansprakelijk voor ongevallen en diefstal. Voor moedwillig aangerichte schade is de veroorzaker verantwoordelijk, bij minderjarigen de ouders of voogd.

Artikel 11

Bij wangedrag is het bestuur bevoegd onverbiddelijk in te grijpen.

Artikel 12

Bij moeilijkheden omtrent de naleving van het baanreglement probeert men eerst zelf een oplossing te vinden (want de tennisclub is van alle leden en niet van het bestuur). Als er echt geen oplossing is, kan men zich tot het bestuur wenden.

Baanreglement