Privacybeleid

 Algemeen
Teneinde de TC Mixed-website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat TC Mixed in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. TC Mixed respecteert de privacy van zijn gebruikers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Welke gegevens worden door TC Mixed verwerkt? 
De gegevens die door TC Mixed worden verwerkt bestaan uit twee categorie├źn: Enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen jouw identiteit (zoals bondsnummer, e-mail, etcetera) als ook gegevens die in verband staan met de door jou gestelde vraag of aangevraagde dienst. Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-adres van jouw computer worden geregistreerd. Tevens wordt sporadisch gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel je niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie. 

Wat doet TC Mixed met jouw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:

  • Het verwerken van jouw vraag;
  • Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen;
  • Jouw deelname aan een spel te effectueren;
  • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site;
  • Je te kunnen verzoeken jouw ervaringen met de TC Mixed te delen, teneinde je nog beter van dienst te kunnen zijn;
  • Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor jou relevante informatie of nieuwsletters (uitsluitend met jouw instemming). 

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. TC Mixed bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. 

Beveiliging
TC Mixed heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Jouw rechten 
Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]

Informatie over het privacy beleid van TC Mixed  
Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy beleid van TC Mixed, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected]